UWAGA! Zmiana numerów rachunków bankowych od 1 stycznia 2023 roku

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą banku obsługującego Miasto Bielsko-Biała, z dniem 1 stycznia 2023 r. ulegają zmianie wszystkie rachunki bankowe, na które dokonywane są wpłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

Nowy numer rachunku bankowego (obowiązujący od 01.01.2023 r.) do wpłat między innymi za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia reklam, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, umieszczenia stoisk handlowych:
BANK PKO BP S.A. 67 1020 2313 0000 3102 1091 8896

Nowy numer rachunku bankowego (obowiązujący od 01.01.2023 r.) do wpłat za korzystanie z parkingów miejskich tj. opłat za postój, wezwań, karty mieszkańca, karty parkingowej dla przedsiębiorcy:
BANK PKO BP S.A. 34 1020 2313 0000 3902 1091 8904

Zmianie ulega również numer rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty skarbowej.
Nowy numer (obowiązujący od 01.01.2023 r.):
BANK PKO BP S.A. 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Jednocześnie informujemy, że do końca roku tj. do 31 grudnia 2022 r. wpłat należy dokonywać na dotychczasowe numery rachunków bankowych.

powrót