Więcej asfaltu na ul. Cieszyńskiej

Na rozbudowywanej ul. Cieszyńskiej przybywa asfaltu. Drogowcy starają się wykorzystać każdy dzień sprzyjającej pogody. W miniony piątek (11 września br.) na odcinku pomiędzy rondem Hulanka, a skrzyżowaniem z ulicą Stanisława Skrzydlewskiego zakończył się kolejny etap kładzenia warstwy ścieralnej asfaltu. Trzy dni wcześniej, także ostateczną warstwę asfaltu, wykonawca położył na sąsiedniej jezdni po stronie południowej. W ten sposób ulicy Cieszyńskiej przybyło kolejne 420 metrów wyasfaltowanej nawierzchni. Na razie jednak odcinek ten nie zostanie oddany do ruchu w pełnym dwujezdniowym standardzie. Drogowcy naprzemiennie jedną jezdnię będą traktować jako pas serwisowy podczas prowadzenia robót wykończeniowych oraz montażu ekranów dźwiękochłonnych. Pierwsze z nich, na odcinku pomiędzy rondem Czesława Niemena a ul. Smolną, zaczną być instalowane najprawdopodobniej już 25 września.

powrót