Wpisanie numeru rejestracyjnego podczas zakupu biletu w parkomacie ułatwi życie kierowcom i kontrolerom MZD

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w pierwszej połowie lutego br. planuje przeprowadzić aktualizację oprogramowania zainstalowanego w parkomatach funkcjonujących w strefie płatnego parkowania. Zmianie ulegnie sposób zakupu biletu parkingowego. Będzie go można nabyć jedynie po wpisaniu w parkomacie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Zmiana ma usprawnić procedurę zakupu i kontroli biletów. Kierowcy, którzy do tej pory nie wystawiali za przednią szybę pojazdu zakupionego w parkomacie biletu, otrzymali wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Aby ją anulować koniecznym było wdrożenie procedury reklamacyjnej. Liczba wpływających do MZD wniosków znacznie wydłużała ten proces. Ponadto planowana zmiana usprawnieni kontrolę wniesionych opłat. W zimie, gdy bilety parkingowe nie są widoczne zza oszronionych bądź przysypanych śniegiem szyb pojazdów, odczytanie ich przez kontrolerów biletu bywało utrudnione lub niemożliwe. Wpisanie numeru rejestracji podczas zakupu biletu rozwiązuje problem.

Nowe rozwiązanie ma więcej zalet. Kupno biletu zawierającego numer rejestracyjny uwalnia kierowców od obowiązku umieszczania go za przednią szybą i w ogóle w pojeździe. Ponadto taki bilet w okresie jego ważności można przedłużyć w dowolnym parkomacie w strefie płatnego parkowania.  Nie jest to zaś możliwe w przypadku biletu bez numeru rejestracyjnego. Dodatkowo wpisanie numeru rejestracyjnego w trakcie zakupu, umożliwia identyfikację biletu w elektronicznym rejestrze zawierającym m.in. informacje o dokonanych płatnościach. Wszystko to pozwala znacząco usprawnić ewentualne procedury reklamacyjne.

powrót