Wprowadzenie odcinkowego ograniczenia tonażowego (do 30 t) na ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, polegającej na odcinkowym ograniczeniu tonażu na ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (odcinek od ul. Michała Grażyńskiego do skrzyżowania ulic: Warszawska, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Sarni Stok – w obu kierunkach). Ograniczenie to, wprowadza się z uwagi na przeprowadzoną w lipcu 2019 r. ekspertyzę stanu technicznego m.in. w zakresie nośności użytkowej wiaduktu i wskazanie przez autorów opracowania dopuszczalnej masy pojazdów po nim poruszających się – 30 t. Objazd dla pojazdów powyżej 30 t poprowadzony będzie ulicami: Węglową, Katowicką, Chochołowską, Konwojową, Michała Grażyńskiego – w obu kierunkach.

Ponadto w najbliższym czasie, na skrzyżowaniu ulic: Warszawska, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Sarni Stok zostanie zainstalowana dodatkowa kamera, pozwalająca skutecznie egzekwować naruszanie przepisów wynikających z wprowadzonych ograniczeń przez uprawnione do tego służby.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do odwołania.

powrót