Wprowadzenie odcinkowego ograniczenia tonażowego (do 3,5 t) na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej

W związku z notorycznym niestosowaniem się kierowców pojazdów ciężarowych do ograniczeń tonażowych (30 t) na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji
w Bielsku-Białej zamierza zmienić ograniczenie tonażowe do 3,5 t, wprowadzając dodatkowo na wlotach ulicy urządzenia bramownicowe ograniczające skrajnię pionową do 2,2 m.
Planowany termin wdrożenia oznakowania to 17 lutego br. Natomiast bramownice, ze względu na warunki pogodowe planuje się ustawić w marcu br.
Objazd dla pojazdów powyżej 3,5 t poprowadzony będzie ulicami: Węglową, Katowicką, Chochołowską, Konwojową, Michała Grażyńskiego – w obu kierunkach.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do odwołania.

Autobusy linii komunikacyjnych nr 13, 13W, 29, 36 zostaną przekierowane na trasy objazdowe. Szczegółowe informacje zawarto pod linkiem na stronie komunikacja.bielsko.pl.

powrót