Wznowienie ruchu na ul. Cieszyńskiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej od najbliższego piątku 11 czerwca wznawia ruch samochodowy na zamkniętym dotychczas rozbudowywanym odcinku ul. Cieszyńskiej. Przywrócona także zostaje obsługa ruchu autobusów na całej długości ulicy.

Włączenie do ruchu zamkniętego dotąd odcinka ul. Cieszyńskiej od skrzyżowania z ul. Stanisława Skrzydlewskiego do ul. Wapienickiej nastąpi rankiem w najbliższy piątek. W ten sposób cała rozbudowywana ul. Cieszyńska będzie już przejezdna. Drogowcom zależy na jak najszybszej likwidacji uciążliwego objazdu ul. Tańskiego. Prace na włączanym odcinku będą się jeszcze odbywać, dlatego ruch samochodowy zostanie skierowany na pasy wewnętrzne. Zewnętrzne zaś służyć będą drogowcom jako pasy technologiczne do prowadzenia ostatnich robót. W związku z opisanymi zmianami na ul. Cieszyńską powracają także autobusy komunikacji miejskiej linii nr: 7, 10, 16, 20 oraz P1 i N1. Przywrócenie obsługi przystanków autobusowych wiąże się także z jednoczesnym oddaniem przez MZD do użytku przejścia podziemnego na wysokości Osiedla Wojska Polskiego. Miejski Zarząd Dróg dodatkowo informuje, że trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zapowiadanego wcześniej remontu ulic Czesława Tańskiego i Stanisława Skrzydlewskiego, którymi dotąd prowadzony był objazd rozbudowywanej ul. Cieszyńskiej.

Szczegóły związane z przywróceniem podstawowych tras przejazdu linii autobusowych: 7, 10, 16, 20, P1 i N1 znaleźć można na stronie pod podanym poniżej linkiem:

Przywrócenie podstawowych tras przejazdu linii nr 7, 10, 16, 20, P1 oraz N1

Widok z drona na odcinek trzeci modernizowanej ul. Cieszyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krzywą. Ostatnie prace przed włączeniem tego odcinka do ruchu. Na bocznym pasie do obsługi ruchu lokalnego trwają prace asfaltowe

powrót