Z mijającym rokiem kończy się realizacja pierwszej części drugiego etapu rozbudowy inteligentnego systemu transportowego ITS w Bielsku-Białej.

Rozbudowa systemu ITS w Bielsku-Białej postępuje zgodnie z planami. W drugim etapie, którego zakończenie zaplanowano na listopad 2021 roku do już istniejącej miejskiej sieci zarządzania ruchem zostanie włączonych kolejne 18 skrzyżowań na głównych miejskich arteriach. W planach jest także zainstalowanie 15 nowych tablic DIP (dynamicznej informacji pasażerskiej) na przystankach autobusowych oraz zupełnie nowych elementów – tablic naprowadzających na miejskie parkingi. Osiem urządzeń z elektronicznymi wyświetlaczami rozlokowanych na newralgicznych wjazdach do centrum Bielska-Białej będzie informować kierowców o ilości wolnych miejsc postojowych na sześciu miejskich parkingach oraz strzałkami poinformować o kierunku, w którym dany parking się znajduje. Bezpośrednio przy wjazdach na wymienione parkingi ma być także zainstalowanych 7 kolejnych tablic wyświetlających ilość wolnych miejsc. To jednak nie wszystko. W drugim etapie pojawią się także trzy tablice VMS informujące kierowców o utrudnieniach w ruchu. Zostaną rozlokowane na ulicach: Krakowskiej, Bystrzańskiej oraz Cieszyńskiej. MZD zainstaluje także kamery monitoringu wizyjnego na osiemnastu skrzyżowaniach i piętnastu tablicach przystankowych (na każdej po dwie kamery). Dodatkowo ok. 50 kamer rozlokowanych zostanie na głównych wlotach do miasta, w tunelu Hulanka oraz trzech przejściach podziemnych. Tak rozbudowany system informatyczny nie tylko umożliwia sprawniejsze zarządzanie komunikacją i ruchem, a także natychmiastowe reagowanie na pojawiające się sytuacje drogowe. To również narzędzie do monitorowania bezpieczeństwa mieszkańców oraz powiadamiania odpowiednich służb w sytuacjach zagrożenia.

Koniec 2020 roku to okres domykania pierwszej części opisywanej inwestycji.

W jej ramach pracownicy MZD przeprowadzili dziesiątki procedur związanych z pracami projektowymi, uzgodnieniami i pozwoleniami na wykonanie poszczególnych elementów systemu. Dokumentacja i procesy związane z przygotowaniem inwestycji to żmudy i być może mało spektakularny etap. Gołym okiem nie widać także prawie 20 kilometrów linii światłowodowych, które już zostały wciągnięte w podziemne systemy kanałów. W ramach już zakończonych robót zainstalowano siedem tablic przystankowych, a na pięciu skrzyżowaniach zmodernizowano sterowniki, detektory ruchu, sygnalizatory świetlne oraz przyciski do „włączania zielonego światła”. Zmodernizowano także Centrum Zarządzania poprzez rozbudowę serwerowni w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Umowa na rozbudowę drugiego etapu systemu ITS w Bielsku-Białej została podpisana w kwietniu tego roku i opiewa na kwotę 13,3 mln zł. Zakończenie prac, jak wspomniano na wstępie, zaplanowano na listopad 2021 roku.    

O nowo zainstalowanych tablicach DIP (dynamicznej informacji pasażerskiej) piszemy w materiale zamieszczonym na stronie Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej:

https://komunikacja.um.bielsko.pl/index.php/2020/12/21/nowe-tablice-dip-wyswietlaja-juz-odjazdy-autobusow/

powrót