Z początkiem maja rusza rozbudowa ul. Warszawskiej w rejonie mostu na potoku Starobielskim

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej podpisał właśnie umowę na rozbudowę ul. Warszawskiej wraz z budową mostu na potoku Starobielskim. Realizacją inwestycji zajmie się zwycięzca przetargu, spółka Banimex z Będzina. W ramach zadania wykonawca przystąpi do prac na 170 metrowym odcinku ul. Warszawskiej w rejonie mostu na potoku Starobielskim. Obiekt powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku, nie odpowiada obecnym wymogom w zakresie nośności, jak i standardom technicznym wyposażenia i bezpieczeństwa. Wysoki stopień zużycia technicznego predysponuje go do rozbiórki. Zakres prac obejmuje więc rozbudowę rzeczonego odcinka od skrzyżowania z ul. Trakcyjną do rejonu skrzyżowania z ul. Czechowicką, budowę mostu, roboty regulacyjne w korycie potoku, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego oraz oświetlenia ulicznego. Dla zachowania ciągłości ruchu w obu kierunkach prowadzenie inwestycji zaplanowano w dwóch etapach. Utrzymany przy tym zostanie przejazd pojazdów komunikacji zbiorowej, ruch pieszych oraz dostęp do wszystkich posesji w obszarze inwestycji. W pierwszym etapie robót zostanie zamknięta jezdnia zachodnia (od strony ul. Budowlanych), a ruch będzie się odbywał w dwóch kierunkach po jezdni wschodniej. Po zakończeniu robót, w drugim etapie, analogicznie ruch zostanie przeniesiony na jezdnię zachodnią. Rozpoczęcie robót zaplanowano na początek maja br. Jeśli nie pojawią się nieprzewidziane okoliczności, koniec rozbudowy ma zaś nastąpić w grudniu 2021 r. Koszt inwestycji wynosi 7,8 mln zł.

Dla zamkniętych relacji zostaną wyznaczone objazdy zobrazowane na zamieszczonych poniżej mapach.

Jezdnia wschodnia.v2.pdf
Jezdnia zachodnia.v2.pdf

powrót