Zmiana jednostki realizującej zadania dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego w Bielsku-Białej

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.884.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. zadania związane z planowaniem, zarządzaniem oraz organizowaniem publicznego transportu zbiorowego od 1 stycznia 2020 r. przekazane zostały do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Wojewoda Śląski w dniu 23 grudnia 2019 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.884.2019 – stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/278/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej – dotyczącej przekazania wykonywania zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym do MZD.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 grudnia 2019 r. dokonano stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego tj. zadania związane z planowaniem, zarządzaniem oraz organizowaniem publicznego transportu zbiorowego, z początkiem br. są wykonywane przez Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zespół ds. publicznego transportu zbiorowego Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pozostanie w najbliższym czasie w dotychczasowej lokalizacji tj. w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Michała Grażyńskiego 10 w Bielsku-Białej.

Konsultacje społeczne projektu optymalizacji PTZ niezmiennie są prowadzone w wyznaczonym terminie i z wykorzystaniem dotychczasowych kanałów komunikacji.

powrót