Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 11.05.2019 r. od godziny 6:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka, polegająca na całkowitym zamknięciu wschodniej połowy tarczy skrzyżowania (kierunek do centrum) wraz z całym wlotem ulicy Lipnickiej. Uniemożliwiony będzie skręt w lewo z ulicy Żywieckiej w ulicę ks. Stanisława Stojałowskiego. Natomiast z ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego umożliwiona będzie wyłącznie relacja skrętu w prawo w ulicę Żywiecką.

W związku z powyższym zamknięciem wprowadzone zostaną następujące objazdy:

  • dla kierunku ruchu od Żywca w stronę centrum dojazd do ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego będzie się odbywał ulicami PCK, Władysława Broniewskiego, Kierową, Romana Dmowskiego;
  • dla kierunku ruchu w stronę Żywca dojazd do ulicy Lipnickiej będzie się odbywał ulicami Marii Skłodowskiej-Curie i Akademii Umiejętności;
  • dojazd z ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego w kierunku ulicy Lwowskiej będzie realizowany ulicami: Romana Dmowskiego, Kierową, Władysława Broniewskiego, PCK i Żywiecką (w stronę centrum);
  • dojazd z ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego do ulicy Lipnickiej będzie realizowany ulicami: Żywiecką, Marii Skłodowskiej-Curie i Akademii Umiejętności.
    Ze względu na postęp robót drogowych nie istnieje już możliwość przejazdu łącznikiem w dawnym przebiegu ulicy Lipnickiej, planowane są następujące, zmienione trasy objazdów:
  • dla kierunku ruchu od Żywca w stronę centrum dojazd do ulicy Lipnickiej będzie się odbywał ulicami: Marii Skłodowskiej-Curie i Akademii Umiejętności;
  • dojazd z ulicy Lipnickiej do ul. Żywieckiej będzie realizowany ulicami Akademii Umiejętności i Teofila Lenartowicza;
  • dojazd z ulicy Lipnickiej do ul. Żywieckiej w stronę Żywca będzie realizowany ulicami Akademii Umiejętności i Łagodną.

Powyższe trasy objazdów nie będą dotyczyły pojazdów MZK, PKS i komunikacji zbiorowej dla których udostępniona zostanie pełna geometria skrzyżowania ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

Jednocześnie z w/w organizacją ruchu przywrócona zostanie pełna przejezdność zachodniej jezdni ulicy Żywieckiej wraz z wlotem ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego.
Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 12.05.2019 r. po godzinie 12:00.
Informujemy ponadto, iż od dnia 14.05.2019 r. dostępna będzie pełna geometria skrzyżowania ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka z działającą sygnalizacją świetlną.

powrót