Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż z dniem 08.12.2018 r. (sobota) wprowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka, polegająca na wyłączeniu z ruchu dwóch pasów ul. Żywieckiej (kierunek do centrum) wraz z całym wlotem ulicy Lipnickiej. Wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo z ul. Żywieckiej w ul. ks. Stanisława Stojałowskiego (poza ruchem MZK i PKS) oraz zakaz skrętu w lewo z ul. Żywieckiej w łącznik (dawny przebieg ul. Lipnickiej; poza ruchem MZK i PKS), a także nakaz jazdy w prawo z ul. ks. Stanisława Stojałowskiego na ul. Żywiecką.

W związku z powyższym zamknięciem, wprowadzone zostaną następujące objazdy:

  • dla kierunku ruchu od Żywca w stronę centrum dojazd do ul. Lipnickiej będzie się odbywał łącznikiem przed skrzyżowaniem (dawny przebieg ul. Lipnickiej),
  • dla kierunku ruchu od Żywca w stronę centrum dojazd do ul. ks. Stanisława Stojałowskiego będzie się odbywał ulicami PCK, Władysława Broniewskiego, Kierową i Romana Dmowskiego przed skrzyżowaniem (dawny przebieg ul. Lipnickiej),
  • dla kierunku ruchu w stronę Żywca dojazd do ul. Lipnickiej będzie się odbywał ulicami: Marii Skłodowskiej-Curie i Akademii Umiejętności (z wyjątkiem autobusów MZK, które będą przejeżdżały łącznikiem),
  • dojazd z ul. ks. Stanisława Stojałowskiego do ul. Lipnickiej oraz w kierunku ul. Lwowskiej będzie realizowany ulicami: Romana Dmowskiego, Kierową, Władysława Broniewskiego, PCK i Żywiecką (w stronę centrum), a w kierunku ul. Lwowskiej także ulicami: Wyzwolenia i Marszałka Józefa Piłsudskiego,
  • dojazd z ul. Lipnickiej do ul. Żywieckiej w stronę centrum będzie realizowany łącznikiem (dawny przebieg ul. Żywieckiej),
  • dojazd z ul. Lipnickiej do ul. Żywieckiej w stronę Żywca oraz dojazd do ul. ks. Stanisława Stojałowskiego będzie realizowany ulicami Akademii Umiejętności i Teofila Aleksandra Lenartowicza.

Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka, sygnalizacja świetlna przełączona zostanie na program ostrzegawczy.

Ponadto zostanie przywrócona pełna przejezdność skrzyżowania ulic: Żywiecka – PCK – Marii Skłodowskiej-Curie.

Rys_02_TOR_P2_Etap_1A


Rys_03_TOR_P2_Etap_1A_Objazd

powrót