Zmiana organizacji ruchu na ul. Młyńskiej oraz ul. Piotra Czajkowskiego

 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że do końca roku 2020 zostaną wdrożone zmiany w organizacji ruchu na ul. Młyńskiej oraz ul. Piotra Czajkowskiego. Zmiany polegają na:

  • wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego: na ul. Młyńskiej na odcinku od ul. Władysław Reymonta do ul. Piotra Czajkowskiego oraz na ul. Piotra Czajkowskiego na odcinku od posesji 12 do skrzyżowania z ul. Stefana Batorego;
  • wyznaczeniu miejsc postojowych (skośnych oraz równoległych) na ul. Młyńskiej oraz ul. Piotra Czajkowskiego.

Prosimy o przestrzeganie nowej organizacji ruchu, zgodnie z oznakowaniem pionowym oraz poziomym.

BDOT_0006 Młyńska stan projektowany-rys. 4

 Stan projektowany-rys. 4

BDOT_0006 Młyńska stan projektowany-rys. 5

Stan projektowany-rys. 5

powrót