Zmiana sposobu poboru opłat na parkingu płatnym przy ul. Władysława Broniewskiego.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w celu ujednolicenia systemu poboru opłat na parkingach wewnętrznych od dnia 02.01.2024 r. na parkingu płatnym zlokalizowanym przy ul. Władysława Broniewskiego opłaty za postój będą wnoszone za pośrednictwem elektronicznego systemu poboru opłat a nie jak dotychczas w parkomatach.

Przedmiotowy system składa się z dwóch kas parkingowych, terminala wjazdowego i wyjazdowego oraz kamer odczytujących numery rejestracyjne pojazdów. Na wjeździe na parking zainstalowano także tablicę zmiennej treści, informującą o liczbie wolnych miejsc postojowych na parkingu.

Opłaty za parkowanie będą mogły być wnoszone na kilka sposobów. W kasach parkingowych kartą płatniczą lub bilonem, jak również banknotami (kasa wydaje resztę). Płatności można będzie także dokonać przy wyjeździe w terminalu wyjazdowym (wyłącznie kartą płatniczą).

Przypominamy, że na parkingu zostało wyznaczonych 145 ogólnodostępnych miejsc postojowych, 5 stanowisk dla autobusów oraz 10 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Miejski Zarząd Dróg informuje ponadto, iż dotychczasowe stawki opłat jak i godziny ich poboru na parkingu nie ulegają zmianie w związku z uruchomieniem elektronicznego systemu poboru opłat.

powrót