Zmiana terminu losowania w sprawie udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności, w celu ustawienia stoisk handlowych dla sprzedaży chryzantem

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że planowane losowanie w sprawie udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności, w celu ustawienia stoisk handlowych dla sprzedaży chryzantem, na okres od 10 X 2022 r. do 3 XI 2022 r., zostało przesunięte na 1 września 2022 r. o godzinie 11:00.

powrót