Zmiana zasad parkowania na parkingu zewnętrznym przy Galerii Sfera

W związku z informacją, że 31 maja b.r. zostaną wprowadzone nowe zasady bezpłatnego parkowania na terenie parkingu zewnętrznego przy Galerii Sfera, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że teren ten nie jest częścią Miejskiej Strefy Płatnego Parkowania i nie administruje nim Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. Dlatego też wszelkie sprawy związane z uiszczaniem na tym obszarze opłat, reklamacjami i innymi zagadnieniami, dotyczącymi wprowadzonych zmian należy zgłaszać w Biurze Serwisu Parkingowego APCOA Galerii Sfera znajdującym się na poziomie -1 parkingu Galerii II. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sfera.com.pl/pl/parking/

powrót