Zmiany w programach sygnalizacji świetlnej od momentu wdrożenia Systemu ITS

Data wpisu: czerwiec 2019 r.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej stale prowadzi obserwacje ruchu, analizuje natężenia ruchu oraz programy sygnalizacji na skrzyżowaniach objętych Systemem ITS. Od ostatnich wprowadzonych zmian w programach sygnalizacji (marzec br.), w cyklicznie powtarzających się sytuacjach ruchowych – wdrożono kolejne korekty w programach, które mają przede wszystkim na celu optymalizację sieci transportowej.

Zmiany w programach sygnalizacji, które znacząco upłynniły ruch, wdrożono na skrzyżowaniach ulic: Warszawska-3 Maja-Piastowska, 3 Maja-Zamkowa-Wzgórze, Partyzantów-prof. dr. Mieczysława Michałowicza-1 Maja, Partyzantów-al. gen. Władysława Andersa-gen. Bora-Komorowskiego, ks. Stanisława Stojałowskiego-Romana Dmowskiego-Konfederatów Barskich, Lwowska-Żywiecka-ks. Stanisława Stojałowskiego-Lipnicka oraz Warszawska-Jarosława Dąbrowskiego.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina także o możliwości przesłania uwag dot. działania sygnalizacji świetlnej na adres its@mzd.bielsko.pl (zgłoszenie powinno zawierać m.in. lokalizację skrzyżowania, godzinę zauważonej nieprawidłowości, datę, relację na skrzyżowaniu, które powinny zostać zmienione, inne propozycje zmian, etc.).

Szczegółowe zmiany:
S2 (ul. Warszawska – ul. 3 Maja – ul. Piastowska):
Zwiększenie maksymalnej długości sygnału zielonego w godz. 7:25 – 8:00 od poniedziałku do piątku dla relacji z ul. Piastowskiej oraz lewoskrętu z ul. 3 Maja – szybsze rozładowanie ruchu na
ul. Piastowskiej oraz relacji skrętnej z ul. 3 Maja w ul. Piastowską.

S3 (ul. 3 Maja – ul. Zamkowa – ul. Wzgórze):
Zwiększenie maksymalnej długości sygnału zielonego w godz. 15:25 – 16:00 od poniedziałku do piątku dla relacji z ul. Wzgórze – zmiana pozwala na szybsze rozładowanie ruchu na ul. Wzgórze.

S5 (ul. Partyzantów – ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza – ul. 1 Maja):
Zwiększenie maksymalnej długości sygnału zielonego w godz. 7:30 – 8:00 od poniedziałku do piątku dla relacji skrętu w lewo z ul. Partyzantów w ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza – zmiana pozwoliła na usprawnienie lewoskrętu.

S8 (ul. Partyzantów – al. gen. Władysława Andersa – ul. gen. Bora-Komorowskiego):
Wydłużenie czasu trwania długości sygnału zielonego w godz. 7:00 – 8:00 oraz w godz. 14:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku dla relacji skrętu w lewo z al. gen. Władysława Andersa
w ul. Partyzantów – zmiana pozwoliła na usprawnienie lewoskrętu.

S17 (ul. ks. Stanisława Stojałowskiego – ul. Romana Dmowskiego – ul. Konfederatów Barskich):
Wyłączenie strzałki dla relacji skrętu w prawo z ul. Romana Dmowskiego w ul. ks. Stanisława Stojałowskiego – zmiana pozwoliła na usprawnienie głównego ciągu komunikacyjnego
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego.

S19 (ul. Lwowska – ul. Żywiecka – ul. ks. Stanisława Stojałowskiego – ul. Lipnicka):
Usprawnienie programu sygnalizacji w godzinach szczytu porannego (6:45 – 8:30) zwłaszcza dla relacji ul. Lipnickiej oraz szczytu popołudniowego (14:45 – 17:00) przede wszystkim dla relacji skrętu w lewo z ul. Lwowskiej w ul. Lipnicką – zmiany pozwoliły na szybsze rozładowanie ruchu na ww. skrzyżowaniu.

S53 (ul. 3 Maja – ul. Jarosława Dąbrowskiego):
Usprawnienie ewakuacji pojazdów skręcających z ul. 3 Maja w ul. Wałową oraz pojazdów włączających się do ruchu z ul. Wałowej w ul. 3 Maja, poprzez wprowadzenie korekty
w program sygnalizacji. Zmiana obowiązuje w godz. 7:25 – 9:45 od poniedziałku do piątku – usprawniony wjazd/wyjazd do/z ul. Wałowej.


Data wpisu: marzec 2019 r.

Od dnia wdrożenia Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem w Bielsku-Białej, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej prowadzi obserwacje ruchu oraz analizuje programy sygnalizacji na skrzyżowaniach objętych Systemem ITS. W cyklicznie powtarzających się sytuacjach ruchowych, wdrażane są zmiany
w poszczególnych programach. Zmodyfikowane programy mają na celu optymalizację sieci transportowej, usprawnienie ruchu oraz poprawienie płynności ruchu przy zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Najwięcej zmian (4), związanych głównie z szybszym rozładowaniem ruchu w samym centrum miasta, wprowadzono na skrzyżowaniu ulic: Warszawska-3 Maja-Piastowska.

Dwie korekty w programach sygnalizacji, które znacząco upłynniły ruch, wdrożono na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja-Zamkowa-Wzgórze, Partyzantów-Karpacka, Warszawska-Eugeniusza Kwiatkowskiego-Sarni Stok, oraz Warszawska-Jarosława Dąbrowskiego.

Po jednej zmianie wprowadzono na skrzyżowaniach ulic: Partyzantów-prof. dr. Mieczysława Michałowicza-1 Maja, Partyzantów-Leszczyńska, Partyzantów-al. gen. Władysława Andersa-gen. Bora-Komorowskiego, ks. Stanisława Stojałowskiego-Romana Dmowskiego-Konfederatów Barskich oraz Lwowska-Krakowska.

Panujący ruch, na ciągach komunikacyjnych objętych Systemem ITS, jest stale obserwowany. Analizowane są natężenia ruchu na całych skrzyżowaniach, na poszczególnych wlotach oraz relacjach.
W uzasadnionych sytuacjach, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przystąpi do kolejnych modyfikacji pracy programów sygnalizacji. 

W przypadku zaobserwowania przez uczestników ruchu drogowego konieczności wprowadzenia zmian w działaniu sygnalizacji świetlnych objętych Systemem ITS, prosi się o przesłanie uwag na adres
e-mail: its@mzd.bielsko.pl. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. lokalizację skrzyżowania, godzinę zauważonej nieprawidłowości, datę, relację na skrzyżowaniu, które powinny zostać zmienione, inne propozycje zmian, etc. Powyższe pozwoli na bieżąco Operatorom ruchu zanalizować przedstawione dane i w uzasadnionych przypadkach wprowadzić stosowne korekty w pracy sygnalizacji świetlnych.

Szczegółowe zmiany:
S2 (ul. Warszawska – ul. 3 Maja – ul. Piastowska):

 1. Zmiana kolejności uruchamianych faz – usprawniony wyjazd z ul. Piastowskiej.
 2. Wprowadzenie w godz. 14:30 – 15:00 minimalnego czasu trwania fazy obsługującej główny ciąg komunikacyjny – relacje na wprost ul. Warszawska-ul. 3 Maja oraz ul. 3 Maja-ul. Warszawska – sygnał zielony dla głównego ciągu 40 s – usprawnienie głównego ciągu komunikacyjnego.
 3. Zwiększenie o 3 s udziału w cyklu sygnału zielonego dla relacji skrętnych z ul. Piastowskiej – szybsze rozładowanie ruchu na ul. Piastowskiej.
 4. Zwiększenie maksymalnej długości sygnału zielonego w godz. 15:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku dla relacji z ul. Piastowskiej oraz lewoskrętu z ul. 3 Maja – szybsze rozładowanie ruchu na ul. Piastowskiej oraz relacji skrętnej z ul. 3 Maja w ul. Piastowską.

S3 (ul. 3 Maja – ul. Zamkowa – ul. Wzgórze):

 1. Wydłużenie długości fazy B – relacje z wlotu ul. Wzgórze – o 5 s w każdym programie sygnalizacji świetlnej –  zmiana pozwala na szybsze rozładowanie ruchu na ul. Wzgórze.
 2. Wydłużenie bezkolizyjnego skrętu z ul. 3 Maja w ul. Wzgórze – sprawne rozładowanie lewoskrętu.

S5 (ul. Partyzantów – ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza  – ul. 1 Maja):

 1. Wydłużenie o 5 s czasu trwania zielonej strzałki dla lewoskrętu z ul. 1 Maja oraz lewoskrętu z ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza – zmiana pozwoliła na wydłużenie bezkolizyjnych lewoskrętów w godz. 15:30 – 16:30 w dni robocze. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu – uwaga Policji poparta obserwacjami Operatorów ruchu.

S6 (ul. Partyzantów – ul. Leszczyńska):

 1. Zwiększenie maksymalnej długości sygnału zielonego o 11 s dla relacji skrętnych z ul. Leszczyńskiej w godz. 14:05 – 14:25 od poniedziałku do piątku – usprawnienie lewoskrętu oraz prawoskrętu z ul. Leszczyńskiej (zatłoczenie spowodowane generatorem ruchu „Bielmar”).

S7 (ul. Partyzantów – ul. Karpacka):

 1. Uruchomienie przejścia dla pieszych na ul. Partyzantów tylko i wyłącznie przy wzbudzeniu go przy pomocy przycisku dla pieszych – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych.
 2. Uruchomienie obu przejść dla pieszych przez ul. Partyzantów w jednej fazie pracy programu sygnalizacji – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych.

S8 (ul. Partyzantów – al. gen. Władysława Andersa – ul. gen. Bora-Komorowskiego):

 1. Uruchomienie przejścia dla pieszych dla relacji skrętu w prawo z ul. Partyzantów w ul. gen. Bora-Komorowskiego w trzech z pięciu faz pracy programu sygnalizacji – usprawnienie ruchu pieszych.

S17 (ul. ks. Stanisława Stojałowskiego – ul. Romana Dmowskiego – ul. Konfederatów Barskich):

 1. Blokada przejść dla pieszych przez ul. ks. Stanisława Stojałowskiego przy lewoskręcie z ul. Romana Dmowskiego – zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych.

S18 (ul. Lwowska – ul. Krakowska):

 1. Wyłączenie z koordynacji skrzyżowania S18 na czas przebudowy skrzyżowania S19 (ul. Lwowska-ul. Żywiecka-ul. ks. Stanisława Stojałowskiego-ul. Lipnicka) – upłynnienie ruchu na skrzyżowaniu ulic: Lwowska-Krakowska poprzez sterowanie wlotem ul. Krakowskiej np. w momencie wprowadzenia wahadła.

S32 (ul. Warszawska – ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego – ul. Sarni Stok):

 1. Naprzemienne uruchamianie bezkolizyjnych lewoskrętów z ul. Sarni Stok oraz ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (w godz. 6:00 – 22:00) – równomierne rozładowanie lewoskrętów z tych wlotów.
 2. Każdorazowe uruchomienie relacji skrętu z ul. Warszawskiej w ul. Sarni Stok bez zatrzymywania się na wyspie centralnej – zmiana pozwoliła usprawnić w/w relację.

S53 (ul. 3 Maja – ul. Jarosława Dąbrowskiego):

 1. Wydłużenie sygnału czerwonego dla pojazdów na ul. 3 Maja, w momencie dużej zajętości pasa ruchu (powyżej 10 s) przeznaczonego dla relacji skrętu w lewo z ul. 3 Maja w ul. Wałową – zmiana usprawniła przejazd na w/w relacji, szczególnie w szczytach komunikacyjnych.
 2. Usprawnienie ewakuacji pojazdów skręcających z ul. 3 Maja w ul. Wałową oraz pojazdów włączających się do ruchu z ul. Wałowej w ul. 3 Maja, poprzez wprowadzenie korekty w program sygnalizacji. Zmiana obowiązuje w godz. 15:00 – 16:30 od poniedziałku do piątku – usprawniony wjazd/wyjazd do/z ul. Wałowej.
powrót