Zmiany zasad obsługi interesantów Miejskiego Zarządu Dróg

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się Koronawirusa (SARS-CoV-2) i koniecznością ograniczenia przypadkowych kontaktów z potencjalnie zarażonymi tym wirusem od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmienia zasady obsługi osób załatwiających sprawy w tej instytucji w następujący sposób:

  1. Podstawową formą kontaktu z MZD będzie komunikacja telefoniczna, poczta elektroniczna i tradycyjna, jak również ePUAP
  2. Reklamacje dotyczące Strefy Płatnego Parkowania przyjmowane będą jedynie przez portal reklamacyjny: www.reklamacje.parkowaniebielsko.pl
  3. Wejście główne będzie otwierane o godz. 7:30, kiedy MZD rozpoczyna pracę i zamykane o 15:30.
  4. Tworzy się wydzieloną strefę obsługi interesanta, zlokalizowaną przy wejściu głównym.
  5. Do budynku MZD przy ul. Michała Grażyńskiego 10 poza wydzieloną strefę przyjęć i Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD przy ul. Mostowej 1 wpuszczane będą TYLKO osoby umówione telefonicznie z pracownikiem merytorycznym MZD z danego wydziału/zespołu.
  6. W przypadku wejścia interesantów do budynku MZD przy ul. Michała Grażyńskiego 10 poza wydzieloną strefę przyjęć lub Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD przy ul. Mostowej 1 interesant musi wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych poprzez wpisanie na listę wejść swojego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail w celu ewentualnych przyszłych działań prewencyjnych.
  7. Wszelkie płatności dokonywane są na rachunek bankowy, a dokumenty księgowe składane są w wydzielonej strefie Obsługi Interesanta
powrót