„Budowa i rozbudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Górskiej z ul. Dojazdową w Bielsku-Białej”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Inwestycja obejmuje budowę nowego i rozbudowę istniejących przejść dla pieszych na ul. Górskiej w rejonie ul. Dojazdowej. Przejścia zostaną doposażone w wyspy dzielące z miejscami azylu dla pieszych oraz dedykowane oświetlenie. Przebudowane zostaną chodniki w strefie oddziaływania przejść dla pieszych, co pozwoli znacząco podnieś poziom bezpieczeństwa skomunikowania z Bulwarami Straceńskimi. Na ciągach pieszych zostanie zabudowana kostka wodoprzepuszczalna na potrzeby zapewnienia prawidłowego nawodnienia systemu korzeniowego drzew zlokalizowanych w obrębie inwestycji.

DOFINANSOWANIE: 259 702,40 PLN
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 379 270,55 PLN

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022

powrót