Inwestycje współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

gen. Kazimierza Sosnkowskiego
Rozbudowa ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa w Bielsku-Białej

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego na odcinku od ul. Kowalskiej do ul. Janisława Grondysa do klasy technicznej L wraz z budową obustronnych chodników
i dwukierunkową ścieżką rowerową oraz rozbudowę ul. Janisława Grondysa na odcinku istniejącego fragmentu  ul. Janisława Grondysa do rozbudowywanego odcinka ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego do klasy technicznej D wraz z budową chodnika.

więcej
powrót