Inwestycje współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych)

„Budowa i rozbudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Górskiej z ul. Dojazdową w Bielsku-Białej”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Inwestycja obejmuje budowę nowego i rozbudowę istniejących przejść dla pieszych na ul. Górskiej w rejonie ul. Dojazdowej. Przejścia zostaną doposażone w wyspy dzielące z miejscami azylu dla pieszych oraz dedykowane oświetlenie. Przebudowane zostaną chodniki w strefie oddziaływania przejść dla pieszych, co pozwoli znacząco podnieś poziom bezpieczeństwa skomunikowania z […]

więcej
Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Łowieckiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Antycznej, Zwardońskiej i Jeżynowej w ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka rowerowa i ciąg pieszy, kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny. Przebudowana zostanie także sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna wraz z montażem oświetlenia oraz sieć gazowa i wodociągowa.

więcej
gen. Kazimierza Sosnkowskiego
Rozbudowa ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa w Bielsku-Białej

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego na odcinku od ul. Kowalskiej do ul. Janisława Grondysa do klasy technicznej L wraz z budową obustronnych chodników
i dwukierunkową ścieżką rowerową oraz rozbudowę ul. Janisława Grondysa na odcinku istniejącego fragmentu  ul. Janisława Grondysa do rozbudowywanego odcinka ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego do klasy technicznej D wraz z budową chodnika.

więcej
powrót