Inwestycje współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych)

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej

Dnia 14 grudnia 2023 r. została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg między Miastem Bielsko-Biała a Wojewodą Śląskim na wykonanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej”.Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi powiatowej 7477S ulicy Partyzantów w zakresie rozbudowy istniejących ciągów pieszych i rowerowych na […]

więcej
Remont dróg powiatowych w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Zakres przedsięwzięcia obejmował remont nawierzchni jezdni na wybranych drogach powiatowych tj. ul. Karpackiej od skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Łuczników oraz ul. Mazańcowickiej od ronda im. Ireny Sendlerowej do rejonu wiaduktu na ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej. Wymiana warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni oraz […]

więcej
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach gminnych w Bielsku Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Zakres przedsięwzięcia obejmował rozbudowę drogi dla pieszych w ciągu ul. Złotych Kłosów wraz z budową i doświetleniem przejścia dla pieszych. Ponadto wybrane przejścia dla pieszych w ciągu ul. Stefanii Sempołowskiej, ul. Urodzajnej oraz ul. Łagodnej wyposażone zostały w dodatkowe oświetlenie. Realizacja inwestycji przyczynia się do zwiększenia dostępności i […]

więcej
„Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap II”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Pocztowej na odcinku od ul. Olszówka do ul. Jemiołowej oraz ul. Startowej na odcinku od ul. Pocztowej do parkingu przy Pływalni Start. W ramach inwestycji wymienione zostaną nawierzchnie drogowe oraz rozbudowane zostaną skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Wybudowane zostaną nowe i rozbudowane istniejące chodniki. […]

więcej
„Budowa i rozbudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Górskiej z ul. Dojazdową w Bielsku-Białej”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Inwestycja obejmowała budowę nowego i rozbudowę istniejących przejść dla pieszych na ul. Górskiej w rejonie ul. Dojazdowej. Przejścia zostały doposażone w wyspy dzielące z miejscami azylu dla pieszych oraz dedykowane oświetlenie. Przebudowano chodniki w strefie oddziaływania przejść dla pieszych, co pozwoli znacząco podnieś poziom bezpieczeństwa skomunikowania z Bulwarami […]

więcej
Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Łowieckiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Antycznej, Zwardońskiej i Jeżynowej w ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka rowerowa i ciąg pieszy, kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny. Przebudowana zostanie także sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna wraz z montażem oświetlenia oraz sieć gazowa i wodociągowa.

więcej
gen. Kazimierza Sosnkowskiego
Rozbudowa ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa w Bielsku-Białej

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego na odcinku od ul. Kowalskiej do ul. Janisława Grondysa do klasy technicznej L wraz z budową obustronnych chodników
i dwukierunkową ścieżką rowerową oraz rozbudowę ul. Janisława Grondysa na odcinku istniejącego fragmentu  ul. Janisława Grondysa do rozbudowywanego odcinka ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego do klasy technicznej D wraz z budową chodnika.

więcej
powrót