Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Okręgowej do granicy miasta

Zakres finansowy zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 1 469 342,06 zł. Wykonywano nawierzchnie z kostki betonowej na chodniku oraz zjazdach, przeprowadzono profilowanie skarp oraz poboczy.

powrót