Inwestycje własne (2018-2019)

Udostępnienie do ruchu ul. zbiorczej KDZ-1

W dniu 15 listopada 2019 r. udostępniona do ruchu została ulica zbiorcza KDZ-1 łącząca drogę ekspresową S52 (węzeł Rosta) z ul. Hałcnowską. Budowa nowego odcinka układu komunikacyjnego miała na celu poprawę skomunikowania północnej części Bielska-Białej (Osiedle Komorowice Krakowskie, Osiedle Hałcnów) z centrum miasta oraz z drogami ekspresowymi relacji Bielsko-Biała – Cieszyn (S52) i Bielsko-Biała – Zwardoń […]

więcej
Rozbudowa ul. Wita Stwosza w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Piastowskiej

Zakres finansowy zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 1 727 342,94 zł. Wykonano przebudowę i budowę części chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę miejsc postojowych, przebudowę istniejącego odwodnienia oraz przebudowę istniejącego przepustu na potoku Starobielskim. Ponadto wykonano przełożenie sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej.

więcej
Przebudowa ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

Zakres finansowy zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 3 066 790,93 zł. Zadanie obejmowało wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z mieszanki SMA, chodników z kostki betonowej, przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej, wykonanie miejsc postojowych z kostki kamiennej oraz remont muru oporowego.

więcej
Rozbudowa ul. Szerokiej i ul. Czołgistów w Bielsku-Białej

Zakres finansowy zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 6 982 171,88 zł. Ul. Czołgistów – wykonano pełną konstrukcję jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej. Ul. Szeroka – wykonano podbudowy pod jezdnię, chodnik i ścieżkę rowerową wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci energetycznej, sieci teletechnicznej oraz […]

więcej
Rozbudowa skrzyżowania ulic: ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego

Realizacja inwestycji „Rozbudowy skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudowa Placu Opatrzności Bożej” dobiega końca. Jednym z bardziej widocznych, nowych obiektów, jakie pojawiły się w tym miejscu jest duże owalne rondo. Umożliwia ono bezpieczne komunikowanie poszczególnych wlotów krzyżujących się ulic, jak również całego przyległego terenu. Z uwagi na lokalizację ronda ukształtowanie […]

więcej
Rozbudowa skrzyżowania ul. Górskiej i ul. Złoty Potok wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Saneczkowej i ul. Matecznik w Bielsku-Białej

Łączny zakres finansowy zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 5 894 630,38 zł. W zakresie rozbudowy skrzyżowania ul. Górska i ul. Złoty Potok – prace obejmowały wykonanie pełnej konstrukcji jezdni i chodników, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidującej infrastruktury oraz budowę zatoki autobusowej (koszt: 4 841 218,68 zł), natomiast w zakresie ul. Saneczkowej […]

więcej
Rozbudowa ul. Łowieckiej i ul. Dębowiec

31 października 2018 r. oddana została oficjalnie do użytku ul. Dębowiec. Jej rozbudowa objęła odcinek o długości 730 m. Wzdłuż ulicy powstała ścieżka rowerowa oraz chodnik wykonane z masy mineralno-bitumicznej. Jezdnia ma szerokość 6 m, chodniki 2 m a ścieżka rowerowa 3 m. Rozbudowano także skrzyżowanie z ul. Łowiecką. Po przebudowie ulica zyskała nowe oświetlenie […]

więcej
Rozbudowa ul. Ks. Jana Kusia

Zakres finansowy zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 1 381 909,65 zł. Wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, nową w pełnej konstrukcji jezdnię wraz z przebudową sieci teletechnicznej.

więcej
powrót