Ciąg pieszo-jezdny od ul. Liściastej do ul. Złotych Kłosów

Zaprojektowano i wykonano w nawierzchni kostki brukowej betonowej – chodnik, oraz w zakresie nawierzchni ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Chodnik szerokości 2[m], ścieżka rowerowa o szerokości [2,5]m przedzielona zieleńcem o zmiennej szerokości.

Zadanie było realizowane od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku zgodnie z zawartą umową.
Całkowity koszt inwestycji 285 tyś zł.

powrót