Inwestycje własne (2014-2015)

ul. Daszyńskiego
Remont ul. Ignacego Daszyńskiego

Remont ul. Ignacego Daszyńskiego od ul. Olimpijskiej do ronda na ul. Bestwińskiej. Zakres tego zadania obejmował wymianę pełnej konstrukcji nawierzchni w zakresie jezdni i chodników, przebudowę wpustów ulicznych i przykanalików oraz urządzenia terenów zielonych.

więcej
ul. Kwiatkowskiego
Rozbudowa ulicy Kwiatkowskiego

Przedmiotem tej inwestycji  jest rozbudowa ulicy Kwiatkowskiego na odcinku od ronda Ofiar Katynia do ronda Narodowych Sił Zbrojnych, wraz z przebudową mostu nad rzeką Białą oraz przebudową infrastruktury technicznej. Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności: rozbiórkę istniejącego mostu; wymianę lub naprawę belek strunobetonowych ustroju nośnego; wykonanie nowego pomostu; remont przyczółków i filarów mostu; odtworzenie regulacji […]

więcej
ul. Liściasta
Ciąg pieszo-jezdny od ul. Liściastej do ul. Złotych Kłosów

Zaprojektowano i wykonano w nawierzchni kostki brukowej betonowej – chodnik, oraz w zakresie nawierzchni ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Chodnik szerokości 2[m], ścieżka rowerowa o szerokości [2,5]m przedzielona zieleńcem o zmiennej szerokości. Zadanie było realizowane od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku zgodnie z zawartą umową. Całkowity koszt inwestycji 285 tyś zł.

więcej
powrót