Informacja dla kierowców niestosujących się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej (MZD) przypomina o wdrożonej tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej, polegającej na wprowadzeniu ograniczenia tonażowego do 3,5 t oraz zamontowaniu na wlotach ulicy urządzeń bramownicowych ograniczających skrajnię pionową do 2,2 m.

Z uwagi na notoryczne niestosowanie się do oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, co stwarza zagrożenie w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic: Warszawska – Eugeniusza Kwiatkowskiego – Sarni Stok, MZD informuje, że materiały z zabezpieczonymi nagraniami monitoringu wizyjnego każdorazowego wjazdu pod obowiązujące ograniczenie tonażowe oraz celowe uszkadzanie skrajni pionowej, są na bieżąco przekazywane Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, celem podjęcia czynności.
Więcej informacji dot. wprowadzenia odcinkowego ograniczenia tonażowego (do 3,5 t) na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego pod linkiem:
https://mzd.bielsko.pl/wprowadzenie-odcinkowego-ograniczenia-tonazowego-do-35-t-na-ulicy-eugeniusza-kwiatkowskiego-w-bielsku-bialej/.

powrót