Jacek Kachel – Od szlaków handlowych po autostrady

Publikacja dotyczy historii rozwoju sieci dróg na przestrzeni udokumentowanych dziejów miasta Bielska i Białej. Źródła bibliograficzne nie są zbyt bogate, a w niektórych okresach wręcz ubogie w dokumenty obrazujące etapy budowy i sposoby zarządzania drogami. Efekt żmudnej i po trosze benedyktyńskiej pracy autora tworzy jednak barwny obraz pokazujący nie tylko te historyczne uwarunkowania, ale też oddający dynamikę zmian i permanentnych dylematów przedstawicieli lokalnych władz, np. pomiędzy tym, co chcielibyśmy mieć, i tym, na co de facto nas stać. Szkoda, że opracowane w XIX w. przez Maxa Fabianiego plany rozbudowy Bielska i Białej nie mogły liczyć na wsparcie dzisiejszych środków europejskich, bo startowalibyśmy z zupełnie innego miejsca w rozwoju naszego pięknego miasta :–) Mosty i drogi łączą. Ta idea przyświecała naszym przodkom, ale też była obecna szczególnie w okresie zmian ustrojowych w 1989 r. i czasach późniejszych, aż do dnia dzisiejszego. To dzięki konsekwentnej zgodzie i wsparciu planów rozbudowy układu drogowego Bielska–Białej przez samorządowców kolejnych kadencji możliwa była – i jest nadal – realizacja tak szerokiego programu inwestycyjnego, obejmującego budowę strategicznych ciągów drogowych, jak i dróg o znaczeniu bardziej lokalnym. Niech to dzieło będzie formą podziękowania kolejnym Prezydentom i Radnym, których decyzje pozwoliły na tak imponującą skalę i tempo realizacji przedsięwzięć drogowych w okresie ośmiu ostatnich kadencji samorządu Bielska–Białej, oraz pracownikom Miejskiego Zarządu Dróg, od 25 lat bezpośrednio wcielającym te plany w życie.

Wojciech Waluś
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

Jacek Kachel - Od szlaków handlowych po autostrady

Jacek Kachel – Od szlaków handlowych po autostrady

Monografię można pobrać z linku znajdującego się poniżej:
Jacek Kachel – Od szlaków handlowych po autostrady.pdf

powrót