Jedźmy uważniej na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina o wprowadzonej w dniu 8 grudnia 2018 r. tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka, polegającej na wyłączeniu z ruchu dwóch pasów ul. Żywieckiej (kierunek do centrum) wraz z całym wlotem ulicy Lipnickiej. Wprowadzony został zakaz skrętu w lewo z ul. Żywieckiej w ul. ks. Stanisława Stojałowskiego (poza ruchem MZK i PKS) oraz zakaz skrętu w lewo z ul. Żywieckiej w łącznik (dawny przebieg ul. Lipnickiej; poza ruchem MZK i PKS), a także nakaz jazdy w prawo z ul. ks. Stanisława Stojałowskiego w ul. Żywiecką.

Więcej informacji dot. objazdów związanych z utrudnieniami pod poniższym linkiem:
https://mzd.bielsko.pl/zmiana-organizacji-ruchu-na-skrzyzowaniu-ulic-lwowska-zywiecka-ks-stanislawa-stojalowskiego-lipnicka/

Ponadto Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w ramach projektu ITS (Inteligentne Systemy Transportowe), zainstalowano system monitoringu wizyjnego w 18-stu lokalizacjach w Bielsku-Białej, w tym m.in. na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka.

Z uwagi na notoryczne niestosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu (zwłaszcza do zakazów skrętu w lewo) oraz stwarzanie niebezpiecznych sytuacji drogowych, materiały z zabezpieczonymi nagraniami monitoringu będą przekazywane Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, celem egzekwowania łamania przepisów ruchu drogowego. Podjęte działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz upłynnienie ruchu na ciągu ulic: Lwowska – Żywiecka.

powrót