ul. Żywiecka i ul. Krakowska – DK 52

informacja
Projekt docelowej organizacji ruchu rozbudowy ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej

Miejski Zarzad Dróg w Bielsku-Białej przedstawia projekt docelowej organizacji ruchu ul. Krakowskiej. 1. PDOR Krakowska 2016 – rys. 01.pdf 2. PDOR Krakowska 2016 – rys. 02.pdf 3. PDOR Krakowska 2016 – rys. 03.pdf 4. PDOR Krakowska 2016 – rys. 04.pdf 5. PDOR Krakowska 2016 – rys.05.pdf 6.PDOR Krakowska 2016 – rys. 06.pdf 7. PDOR Krakowska […]

więcej
informacja
Rozbudowa ul. Żywieckiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej prowadzi prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Żywieckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”. Projekt dotyczy ul. Żywieckiej z podziałem na n/w etapy: Etap I odcinek I – od ulicy Ks. St. Stojałowskiego do ul. PCK, Etap I odcinek II […]

więcej
powrót