Inwestycje własne (2018-2019)

Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Czechowickiej nad torami PKP i nad drogą dojazdową do ul. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej

Przywrócenie do ruchu zamkniętego odcinka nad torami PKP ul. Czechowickiej nastąpi w dniu 16.10.2018 r. W związku z planowanym rozpoczęciem robót na zadaniu informujemy, że dniem 25.04.2018 r. nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. W jej ramach zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego odcinek ul. Czechowickiej nad torami PKP. Objazd zamkniętego odcinka będzie się odbywał ulicami: Warszawską, Sarni […]

więcej
Ścieżka rowerowa w Wapienicy

Coraz jaśniej na ścieżce rowerowej w Wapienicy Prace nad budową ścieżki rowerowej w Wapienicy pomału dobiegają do końca. W ocenie Miejskiego Zarządu Dróg będzie to jeden z ładniejszych traktów pieszych i rowerowych w Bielsku-Białej. Już samo położenie jest dużym atutem bo zarówno chodnik jaki równolegle prowadzona do niego ścieżka rowerowa biegną wzdłuż potoku Wapieniczanki. Są […]

więcej
Remont dróg wewnętrznych w rejonie ulicy Teofila Lenartowicza

Remont drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Teofila Lenartowicza obejmuje wymianę nawierzchni jezdni i parkingów, wymianę nawierzchni chodników wraz z podbudową oraz wymianę oznakowania i wprowadzenie elementów zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zadanie to zajmuje powierzchnię jezdni bitumicznych ok. 3400m2 i powierzchnię chodników ok. 1100m2. Równocześnie roboty prowadzi firma na zlecenie AQUA SA, a polegające na naprawie […]

więcej
Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu

Zakres finansowy inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 6 569 510,84 zł. Wykonano budowę nowego mostu na potoku Skleniec w postaci ramy żelbetowej jednoprzęsłowej otwartej (długość całkowita mostu wynosi 6,95 m, szerokość całkowita 12,60 m), kompletny zakres prac drogowych na odcinku długości ok. 250 m, rozbudowę odwodnienia, sieci wodociągowej, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i […]

więcej
powrót