Informacja w sprawie bieżących inwestycji na terenie miasta Bielsko-Biała.

Aktualnie trwają prace:

 • Rozbudowa ulicy Kukułek na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Łęgowej i rozbudowa ulicy Łęgowej na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Kukułek w Bielsku-Białej.
  Rozbudowa ulicy Kukułek na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Łęgowej i ulicy Łęgowej na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Kukułek obejmuje wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników wraz z przebudową sieci oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznej i remontem kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia jezdni o szerokości 5m zostanie wykonana z betonu asfaltowego a jednostronne chodniki z kostki betonowej. Długość przebudowywanego odcinka ul. Kukułek wynosi 170m a ul. Łęgowej 400m wraz z tarczą skrzyżowania ul. Łęgowej i ul. Kukułek.
  Wartość robót budowlanych ok. 2 300 000 zł.
  Przewidywany termin zakończenia – koniec października 2018r.
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica w Bielsku-Białej.
  Etap I – odcinek od Cieszyńskiej do ulicy Leśników
  Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej ścieżki rowerowej, chodnika i ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Wapienica w Bielsku-Białej wraz z oświetleniem LED oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidujących sieci uzbrojenia terenu. Długość ciągu pieszo-jezdnego wynosi 200m, a długość chodnika i ścieżki rowerowej 690m. Nawierzchnia ścieżki rowerowej o szerokości 3m i ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5m będzie wykonana z betonu asfaltowego a nawierzchnia chodników o szerokości 2m z kostki betonowej.
  Wartość robót budowlanych ok. 1 800 000zł.
  Przewidywany termin zakończenia – początek października 2018r.
 • Rozbudowa drogi gminnej (nr 160 166 S) ul. Czołgistów w Bielsku-Białej i Rozbudowy drogi powiatowej (nr 7468 S) ul. Szerokiej w Bielsku-Białej.
  Rozbudowa ul. Szerokiej i ul. Czołgistów w Bielsku-Białej obejmuje przebudowę jezdni w pełnej konstrukcji, rozbudowę skrzyżowań, w tym budowę ronda przy skrzyżowaniu ulic Pszczelej, Czołgistów, Willowej. Są budowane chodniki oraz dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Rozbudowa obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Szerokiej i przebudowę elementów odwodnienia w ulicy Czołgistów. Przebudowywane są urządzenia kolidujące z inwestycją w tym sieci energetyczne, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Bystrzańska i Szeroka, urządzenia teletechniczne oraz budowana sieć oświetleniowa dla oświetlenia ronda. Długość całego przebudowywanego odcinka wynosi 1100m.
  Wartość robót budowlanych ok. 8 000 000zł.
  Przewidywany termin zakończenia – grudzień 2018r.
 • Rozbudowa skrzyżowania ulic Górska i Złoty Potok.
  Rozbudowa obejmuje budowę nowej konstrukcji nawierzchni odcinka istniejącej ulicy Górskiej o długości 360m od rejonu skrzyżowania z ulicą Przepiórek do rejonu skrzyżowania z ulicą Łupkową i około 400m odcinka ulicy Złoty Potok od rejonu skrzyżowania z ulicą Górską do rejonu skrzyżowania z ulicą Saneczkową. Została wykonana zatoka autobusowa w ciągu ulicy Górskiej oraz przebudowa istniejących parkingów dla samochodów osobowych i zjazdów na drogi gminne wewnętrzne oraz do prywatnych posesji. Została wybudowana kanalizacja deszczowa w ciągu ul. Złoty Potok oraz przebudowane zostały wszystkie kolidujące sieci infrastruktury podziemnej. Nawierzchnia jezdni została wykonana z masy mineralno- bitumicznej
  a chodniki z kostki betonowej.Wartość robót budowlanych ok. 5 700 000zł.
  Przewidywany termin zakończenia – koniec października 2018r.
 • Rozbudowa ul. Dębowiec.
  Rozbudowa ul. Dębowiec obejmuje odcinek o długości 730 m. Inwestycja obejmuje również budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Rozbudowywane jest również skrzyżowanie z ul. Łowiecką. Budowane jest oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa, przebudowywane przepusty drogowe i wodociąg. Nawierzchnia jezdni, ścieżki rowerowej i chodnika będzie wykonana z masy mineralno-bitumicznej. Jezdnia ma szerokość 6m, chodniki 2m a ścieżka rowerowa 3m szerokości.
  Wartość robót budowlanych ok. 5 200 000 zł.
  Przewidywany termin zakończenia – koniec października 2018r.
 • Remont dróg wewnętrznych w rejonie ulicy Teofila Lenartowicza.Remont drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Teofila Lenartowicza obejmuje wymianę nawierzchni jezdni i parkingów, wymianę nawierzchni chodników wraz z podbudową oraz wymianę oznakowania i wprowadzenie elementów zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zadanie to zajmuje powierzchnię jezdni bitumicznych ok. 3400m2 i powierzchnię chodników ok. 1100m2. Równocześnie roboty prowadzi firma na zlecenie AQUA SA, a polegające na naprawie sieci wodno-kanalizacyjnej.
  Wartość robót budowlanych ok. 800 000 zł.
  Przewidywany termin zakończenia – koniec października 2018r.

 

powrót