Remont dróg wewnętrznych w rejonie ulicy Teofila Lenartowicza

Remont drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Teofila Lenartowicza obejmuje wymianę nawierzchni jezdni i parkingów, wymianę nawierzchni chodników wraz z podbudową oraz wymianę oznakowania i wprowadzenie elementów zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zadanie to zajmuje powierzchnię jezdni bitumicznych ok. 3400m2 i powierzchnię chodników ok. 1100m2. Równocześnie roboty prowadzi firma na zlecenie AQUA SA, a polegające na naprawie sieci wodno-kanalizacyjnej.
Wartość robót budowlanych ok. 800 000 zł.

powrót