MIEJSCA PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje i przypomina że zgodnie z § 7 pkt 3 uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej osoby niepełnosprawne oraz kierowcy przewożący osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualną kartę parkingową, zwolnione są z obowiązkowych opłat za postój w strefie płatnego parkowania w Bielsku-Białej wyłącznie w przypadku parkowania na miejscach postojowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na pozostałych ogólnodostępnych miejscach postojowych w Strefie Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej wskazane powyżej osoby zobowiązane są do uiszczenia opłaty parkingowej w parkomacie lub telefonem przy użyciu aplikacji mobilnej. 

Jej nieuiszczenie w przypadku parkowania na miejscu ogólnodostępnym wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 150 zł – uregulowanie tej należności w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania obniża jej wysokość do kwoty 75 zł.


Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

powrót