Modernizacja Roku 2017 – nagrody w konkursie

MZD w Bielsku-Białej zgłosił do konkursu MODERNIZACJA ROKU 2017 inwestycję miejską pn. „Rozbudowa ulicy ks. Stanisława  Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała”. Zadanie było realizowane w 2017 r., jako istotne dla miasta ze względów komunikacyjnych, dla poprawy nośności obiektów, spełnienia wymogów ochrony środowiska (wód), poprawę dostępności przejść dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja zakwalifikowana została przez Kapitułę Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku” do finału konkursu.

W dniu 24 sierpnia 2018 r. odbyła się Gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej otrzymał aż dwie nagrody w Konkursie:

  • pierwszą nagrodę przyznaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, w uznaniu dla pracy i zaangażowania włożonych w przygotowanie i realizację ważnej i skomplikowanej inwestycji, jaką była rozbudowa ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego,
  • drugą nagrodę Miejski Zarząd Dróg otrzymał od czasopisma „MOSTY”.

 

 

 

 

powrót