Przebudowa przejścia dla pieszych pod ul. 3 Maja w Bielsku-Białej

„Przebudowa przejścia dla pieszych pod ul. 3 Maja w Bielsku-Białej wraz z remontem nawierzchni ul. Matejki na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. 3 Maja”
Wykonawca robót : Konsorcjum firm:
1. Roboty Budowlane-Inżynierskie „SATBUD”  Robert Satława
ul. Wesoła 29, 34-322 Gilowice
2. Zakład Budowlano-Montażowy „PROBUD” Sp. z o.o. ,
ul. Leśnianka 101,  34-300 Żywiec

Czas trwania Inwestycji – 09.10.2009 r. – 06.08.2010 r.
Koszt Inwestycji –  wg Umowy -3 466 991,45 zł brutto,rzeczywisty koszt – ok. 3 200 000 zł brutto

Zakres robót składających się na wykonanie inwestycji obejmował w szczególności:
– wykonanie  przebudowy fragmentu ulicy Matejki   wraz z kolidującymi sieciami uzbrojenia technicznego,
– wykonanie żelbetowej konstrukcji pochylni dla osób niepełnosprawnych,
– całkowitą przebudowę schodów od ul. Matejki (schody kamienne-granitowe) wraz wykonaniem zadaszenia konstrukcji stalowej z wypełnieniem szklanym,
– remont instalacji oświetlenia i odwodnienia przejścia,
-wykonanie granitowych okładzin ścian przejścia, posadzki
– od strony Dworca PKP przebudowę wejścia do przejścia podziemnego oraz schodów zewnętrznych ( schody kamienne-granitowe) wraz z rozbiórką fragmentu wejścia do tunelu
– wykonanie monitoringu wizyjnego CCTV w rejonie przejścia

Podstawowe dane techniczne przejścia podziemnego pod ul. 3 Maja
1. Wysokość przejścia – 2,45m
2. Wysokość przejścia od poziomu + 0,00 – 3,52m
3. Szerokość przejścia  –  5m
4. Długość przejścia wraz z daszkami szklanymi – 63m
5. Kąt nachylenia zadaszenia –  0,5%
6. Szerokość użytkowa schodów (pomiędzy pochwytami):
– od strony PKP – 2,68m-3,58m
– od strony ul. Matejki – 3,35m
– pochylnia 1,02m ( szerokość pomiędzy ścianami 1,20m)
7. Całkowita powierzchnia budowli – 368,84m2

powrót