Inwestycje własne (2010-2011)

informacja
Przebudowa ul. Sobieskiego etap IVa

Przebudowa ulicy Sobieskiego na odcinku od ul. Międzyrzeckiej do ul. Klubowej w Bielsku-Białej Etap IVA – odcinek od ul. Miedzyrzeckiej do ul. Regera z mostem na potoku Wapieniczanka. Przedmiotem tego etapu prac było: wykonanie modernizacji  nawierzchni asfaltowej, chodników, wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej na ul. Międzyrzeckiej, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Międzyrzeckiej i Sobieskiego, […]

więcej
ul. Sobieskiego
Remont ulicy Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piastowską do ronda na Placu Zwycięstwa w Bielsku-Białej

Remont ulicy Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piastowską do ronda na Placu Zwycięstwa w Bielsku-Białej. Zakończyły się  prace związane z realizacją zadania remontu ulicy Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piastowską do ronda na Placu Zwycięstwa w Bielsku-Białej. Zakres prac obejmował: wykonanie remontu na ul. Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. […]

więcej
ul. Czerwona
Remont ulicy Czerwonej

Remont ulicy Czerwonej w Bielsku-Białej od ulicy Niepodległości do ulicy Komorowickiej Zakończone zostały prace związane z remontem ul. Czerwonej . Zakres prac  objął: • remont nawierzchni  jezdni ul. Czerwonej z częściową wymianą konstrukcji podbudowy, • remont chodników od skrzyżowania z ul. Komorowicką do ul. Niepodległości, • przebudowę zatok autobusowych, • remont kanalizacji deszczowej z budową odwodnień liniowych, • remont nawierzchni ronda […]

więcej
ul. Spółdzielców
Przebudowa ul. Spółdzielców i Stawowej

Przedmiotem realizacji tego zadania była  przebudowa ulic Spółdzielców i Stawowej w Bielsku-Białej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej. W szczególności:  przebudowę skrzyżowania na małe rondo wraz z chodnikami,  przebudowę oświetlenia,  przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej Wykonawcą robót była firma : PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW SA ul.Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice Wartość realizacji zadania:  […]

więcej
ul. Dmowskiego
Rozbudowa ulicy Dmowskiego

Przedmiotem tego zadania była rozbudowa ulicy Dmowskiego na odcinku od skrzyżowania  ulic Sempołowskiej, Kierowej, Kołłątaja do skrzyżowania z ulicą Stojałowskiego wraz ze skrzyżowaniem z Placem Ratuszowym i budową zatok autobusowych w Bielsku-Białej. Zakres prac obejmował wykonanie: • rozbudowę ul.Dmowskiego, • rozbudowę skrzyżowania ul.Dmowskiego z ul. Stojałowskiego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej, • przebudowę dwóch skrzyżowań – przy placu […]

więcej
ul. Lubelska
Przebudowa ul. Lubelskiej

Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Ks. Brzóski do ul. Skowronków  w Bielsku-Białej długości ok. 320m. W ramach realizacji tego zadania zostało wykonane: wymiana nawierzchni ulicy, wykonanie wpustów ulicznych wraz z wykonaniem przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej i zabudową studni kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót była  firma DIMICO Drogi i Mosty Sp. z o.o., ul. Ks. […]

więcej
ul. Gazownicza
Zakończono prace na ul.Gazowniczej

Na ulicy Gazowniczej zakończono remont nawierzchni jezdni i chodników polegający na wymianie istniejących nawierzchni jezdni (zniszczonych). Odcinek łączy zadania przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Sfery I i Sfery II.

więcej
ul. Cieszynska
Zakończono prace na ul. Cieszyńskiej

Zakończone zostało zadanie inwestycyjne pt.”Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ronda Hulanka do ul. Jesionowej”, zakres wykonanych prac obejmuje: – remont odwodnienia, – frezowanie nawierzchni, – remont konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, – remont konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych, – wymiana elementów zabezpieczających ciągi piesze. Generalny wykonawca: Dimico Drogi i Mosty Sp. z […]

więcej
ul. Witosa
Przebudowa ulicy Witosa

Zakończyła się przebudowa ul. Witosa w Bielsku-Białej, na odcinku 0+500,00 do km 2+422,65. Zakres robót obejmował : • wykonanie jezdni  i chodników z kostki betonowej, • przebudowę zatok autobusowych, • przebudowę pętli autobusowej, • instalację urządzeń organizacji ruchu, • budowę kanalizacji deszczowej, • przebudowę sieci teletechnicznej, • przebudowę sieci gazowej, • przebudowę sieci wodociągowej, • budowę rurociągu dla sieci szerokopasmowej. Generalnym Wykonawcą jest Konsorcjum Firm: […]

więcej
ul. 3 Maja
Przebudowa przejścia dla pieszych pod ul. 3 Maja w Bielsku-Białej

„Przebudowa przejścia dla pieszych pod ul. 3 Maja w Bielsku-Białej wraz z remontem nawierzchni ul. Matejki na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. 3 Maja” Wykonawca robót : Konsorcjum firm: 1. Roboty Budowlane-Inżynierskie „SATBUD”  Robert Satława ul. Wesoła 29, 34-322 Gilowice 2. Zakład Budowlano-Montażowy „PROBUD” Sp. z o.o. , ul. Leśnianka 101,  34-300 Żywiec Czas […]

więcej
powrót