Przebudowa skrzyżowania ulicy Katowickiej i ulicy Mazańcowickiej

Przebudowa przedmiotowego skrzyżowania polegała na zmianie konstrukcji skrzyżowania na rondo o średnicy zewnętrznej 32 metry. Szerokości jezdni zasadniczej 2 x 3,50 m(na wlotach 4,00m i 4,50m.). Realizacja obejmowała wykonanie chodników przyjezdniowych o szerokości 1,5-2,0m. W ramach przebudowy urządzone zostanły dwie nowe zatoki autobusowe. Zadanie obejmowało przebudowę przepustu na potoku Złocistym pod ulicą Katowicką ( istniejącywcześniej  przepust był załamany i nie gwarantował zapewnienia nośności oraz przepustowości). Przebudowane zostały również media a w szczególności sieci teletechniczne, energetyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć gazowa. Wykonano również nowe oświetlanie skrzyżowania.

Wykonawcą zadanie jest: ,,DROG-BUD” Spółką z o.o.ul. Prosta nr 88/90, Lubojenka, 42-209 Częstochowa

Całkowity koszt zadania 2.228.061,44 PLN

Termin realizacji:30.11.2009 r

powrót