Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej

„Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej”
Beneficjent –  Miasto Bielsko-Biała.
Projekt zrealizowany przy dofinansowaniu z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Koszt całkowity – 13 773 643,16 PLN
Kwota dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowalnych – 10 147 148,56 PLN
Realizacja – 2008 r.
Termin zakończenia – 30.12.2008 r.
Inwestycja  polegała na przebudowie ulicy Karbowej na odcinku 1,5 km do szer. 6,0m.Wybudowano kanalizację deszczową, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe, zatoki parkingowe oraz zatoki autobusowe.
Przebudowano skrzyżowanie ulicy Karbowej z ul. Armii Krajowej w formie małego ronda wraz z przebudową fragmentów ulicy Karpackiej, która jest przedłużeniem ulicy Karbowej.
Wybudowano nowy most nad potokiem Kamienickim oraz przepust odprowadzający wody deszczowe w kierunku potoku Olszówka. Cieki wodne zostały ujęte w rurociągi z odprowadzeniem do pobliskich potoków. Wody deszczowe przed odprowadzeniem do odbieralnika są czyszczone przez zainstalowane 4 separatory.

powrót