Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

ul. Sobieskiego
Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej – etap IVB1 I IVB2

Miasto Bielsko-Biała zawarło umowę o dofinansowanie projektu w styczniu 2016 r. Całkowita wartość projektu wyniosła ok. 11,5 mln zł, z czego dofinansowanie w kwocie ok. 4 mln zł. Przedmiotem inwestycji była przebudowa ul. Jana Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IVB1 I IVB2 na odcinku od mostu nad rzeką Wapieniczanka (km 0+492.23) do ul. Kupieckiej. Przebieg ul. […]

więcej
Przebudowa ul. PCK
Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego

Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego Rzeczowa realizacja inwestycji miała miejsce w okresie od 02.04.2012 r. do 30.09.2014 r. Inwestycja polegała na rozbudowie ciągu ulic 1-Maja i PCK łączących […]

więcej
ul. Grunwaldzka
Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej

Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej  od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka Umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 zawarto w dniu 14 grudnia 2015 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 4.325.539,02 PLN, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło 2.236.232,65 […]

więcej
Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała zakończyło realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej”, dofinansowaną ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej.   Kontrakt z wybranym w przetargu wykonawcą przewidywał termin realizacji całości zadania […]

więcej
ul. Sobieskiego
Przebudowa ul.Sobieskiego w Bielsku-Białej etap 1 B

Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap I B Przedmiotem inwestycji była przebudowa ul. Jana Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IB (odcinek od budynku nr 191 do ul. Nad Potokiem) na odcinku długości 170 mb. Inwestycja objęła również: przebudowę ul. Jana Sobieskiego do  drogi klasy Z 1×2, budowę skrzyżowania typu „Mini rondo” na skrzyżowaniu ulic: Jana Sobieskiego, […]

więcej
ul. Sarni Potok
Budowa ul. Sarni Potok w Bielsku-Białej

„Budowa ul. Sarni Potok w Bielsku-Białej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 ” Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. „Regionalny Program Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” Przedmiotem projektu była […]

więcej
ul. Sobieskiego
Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap II i V

Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap II i V Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego RPO WSL 2007 2013,Działanie 7.1″ Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 ” Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 6 sierpnia 2009 […]

więcej
ul. Karbowa
Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej

„Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej” Beneficjent –  Miasto Bielsko-Biała. Projekt zrealizowany przy dofinansowaniu z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity – 13 773 643,16 PLN Kwota dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowalnych – 10 147 148,56 PLN Realizacja – 2008 r. Termin zakończenia – 30.12.2008 r. Inwestycja  polegała na przebudowie ulicy Karbowej […]

więcej
ul. Wyzwolenia
Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej

„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52  (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej” –    umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 16 czerwca 2008 r. –    całkowita wartość projektu wg aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie: ok. 114,84 mln PLN –    kwota dofinansowanie z EFRR: 63,8 mln PLN –    Rozpoczęcie realizacji: 21 sierpnia 2008 r. –    Zakończenie rzeczowe realizacji: […]

więcej
powrót