Przebudowa ul. Ks. Brzóski od ul.Wspólnej (w Lipniku) do ul.Wspólnej (w Straconce)

Zakończono przebudowę ul. Ks. Brzóski od ul.Wspólnej (w Lipniku) do ul.Wspólnej (w Straconce)

Zakres robót objął:

• wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej i chodnika z kostki betonowej,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• przebudowę sieci gazowej, teletechnicznej, wodociągowej, energetycznej
• odtworzenie ogrodzeń i bram wjazdowych,
• budowę murów oporowych i przepustu drogowego.

Całkowita wartość zadania 9.800.000 zł

powrót