Przebudowa ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

Zakres finansowy zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 3 066 790,93 zł. Zadanie obejmowało wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z mieszanki SMA, chodników z kostki betonowej, przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej, wykonanie miejsc postojowych z kostki kamiennej oraz remont muru oporowego.

powrót