Przebudowa ul. Lubelskiej

Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Ks. Brzóski do ul. Skowronków  w Bielsku-Białej długości ok. 320m. W ramach realizacji tego zadania zostało wykonane:

  • wymiana nawierzchni ulicy,
  • wykonanie wpustów ulicznych wraz z wykonaniem przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej i zabudową studni kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą robót była  firma DIMICO Drogi i Mosty Sp. z o.o., ul. Ks. Józefa Londzina 115, 43-382 Bielsko-Biała. Wartość realizacji zadania: ok. 480 tyś. PLN

powrót