Przebudowa ul. Olszówki – rozbudowa systemu dróg dojazdowych

Inwestycja polegała na przebudowie ulicy Olszówka na odcinku od ul. Miłej do ul. Młodzieżowej, o długości 650m.

Zakres inwestycji obejmował:

  • budowę kanalizacji deszczowej z obiektami infrastruktury ochrony środowiska,
  • budowę kanalizacji sanitarnej,
  • przebudowę linii napowietrznej niskiego i średniego napięcia
  • przebudowę gazociągu,
  • modernizację 7 skrzyżowań,
  • wykonaniu progów zwalniających, wjazdów na posesję,
  • budowę prawostronnego chodnika,
  • remont nawierzchni,
  • przebudowę mostu na potoku Olszówka

Okres realizacji: 17.06.2005 r. – 28.09.2005 r.

Celem inwestycji było ułatwienie dostępu do terenów rekreacyjno – turystycznych położonych w okolicach Szyndzielni w Bielsku-Białej.

Projekt ten został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1717/190/II/2004 z dnia 5 października 2004 r. do przyznania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W dniu 8 marca 2005 r. Miasto Bielsko-Biała, reprezentowane przez Pana Henryka Juszczyka – Zastępcę Prezydenta Miasta podpisało z Wojewodą Śląskim umowę o dofinansowanie Projektu.

Całkowity koszt zadania wyniósł: ok. 3,7 mln PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosły: 3 523 943,41 PLN

Współfinansowanie Unii Europejskiej zostało udzielone do kwoty: 2 642 957,55 PLN, co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych.

Pozostałe koszty zostały sfinansowane z budżetu Gminy.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


powrót