Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Usprawnienie połączeń drogowych – modernizacja drogi wojewódzkiej nr 942

W kwietniu 2008 roku modernizacja drogi wojewódzkiej nr 942 została zakończona. Zakres robót obejmował modernizację drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicą Chabrową (ulice: 3 Maja, Zamkowa, Partyzantów i Bystrzańska) o długości około 6,50 km stanowiącej główny ciąg komunikacyjny Bielska-Białej. Oprócz modernizacji drogi, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i […]

więcej
Przebudowa ul. Olszówki – rozbudowa systemu dróg dojazdowych

Inwestycja polegała na przebudowie ulicy Olszówka na odcinku od ul. Miłej do ul. Młodzieżowej, o długości 650m. Zakres inwestycji obejmował: budowę kanalizacji deszczowej z obiektami infrastruktury ochrony środowiska, budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę linii napowietrznej niskiego i średniego napięcia przebudowę gazociągu, modernizację 7 skrzyżowań, wykonaniu progów zwalniających, wjazdów na posesję, budowę prawostronnego chodnika, remont nawierzchni, przebudowę […]

więcej
I etap przebudowy ulicy Armii Krajowej w Bielsku-Białej

Inwestycja obejmowała przebudowę ulicy Armii Krajowej w Bielsku-Białej na odcinku od jej skrzyżowania z ul. Boboli do skrzyżowania z ul. Karbową o długości 1,750 km. Na przedmiotowym odcinku wybudowano zatoki autobusowe, przebudowano wszystkie istniejące skrzyżowania, wykonano chodniki, przebudowano istniejącą ścieżkę rowerową wraz z budową jej brakujących odcinków, przebudowano odwodnienie ulicy i terenów przyległych wraz z […]

więcej
powrót