Przebudowa ul. Sobieskiego etap IVa

Przebudowa ulicy Sobieskiego na odcinku od ul. Międzyrzeckiej do ul. Klubowej w Bielsku-Białej
Etap IVA – odcinek od ul. Miedzyrzeckiej do ul. Regera z mostem na potoku Wapieniczanka.

Przedmiotem tego etapu prac było:

  • wykonanie modernizacji  nawierzchni asfaltowej, chodników,
  • wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej na ul. Międzyrzeckiej,
  • budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Międzyrzeckiej i Sobieskiego,
  • budowa przepustu,
  • przebudowa zabezpieczeń urządzeń elektroenergetycznych,
  • budowa urządzeń teletechnicznych,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • przebudowa mostu na potoku Wapienniczanka,
  • regulacja rowu,
  • przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej.

Generalnym wykonawcą tego etapu prac był:
Robert Satława Roboty Budowlano-Inżynieryjne „SATBUD” 34-322 Gilowice ul. Wesoła 29

Termin zakończenia inwestycji: do końca roku 2011.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia  które pokazują miejsce inwestycji przed rozpoczęciem robót, zachęcamy również do oglądnięcia panoramy z miejsca inwestycji.

 

powrót