Przebudowa ul. Spółdzielców i Stawowej

Przedmiotem realizacji tego zadania była  przebudowa ulic Spółdzielców i Stawowej w Bielsku-Białej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej.
W szczególności:

  •  przebudowę skrzyżowania na małe rondo wraz z chodnikami,
  •  przebudowę oświetlenia,
  •  przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej

Wykonawcą robót była firma :
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW SA ul.Nad Bytomką 1,
44-100 Gliwice
Wartość realizacji zadania:  1.400 tyś zł

powrót