Przebudowa ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Zagrody w kierunku ul. Krzemionki

W ramach tego zadania wykonane zostały następujące prace:
• wybudowano chodnik na odcinku od ul. Zagrody w kierunku ul. Krzemionki na długości 512 metrów,
• zrealizowano kanalizację deszczową na odcinku 600 metrów,
• wymieniono warstwę ścieralną.
Całkowita zwartość zadania: 1 098 308 zł.

powrót