Przebudowa ulicy Czesława Tańskiego oraz Stanisława Skrzydlewskiego w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Czesława Tańskiego na odcinku ok.750 m oraz Stanisława Skrzydlewskiego na odcinku ok.350 m. Zadanie polega na wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni jezdni, wymianie krawężników oraz elementów odwodnienia.

DOFINANSOWANIE: 1 544 610,00 zł
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: ok. 1 544 610,00 zł

Inwestycja realizowana w 2021 r.

powrót