Przebudowa ulicy Witosa

Zakończyła się przebudowa ul. Witosa w Bielsku-Białej, na odcinku 0+500,00 do km 2+422,65.
Zakres robót obejmował :
• wykonanie jezdni  i chodników z kostki betonowej,
• przebudowę zatok autobusowych,
• przebudowę pętli autobusowej,
• instalację urządzeń organizacji ruchu,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• przebudowę sieci teletechnicznej,
• przebudowę sieci gazowej,
• przebudowę sieci wodociągowej,
• budowę rurociągu dla sieci szerokopasmowej.
Generalnym Wykonawcą jest Konsorcjum Firm:
1. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1
2. P.H.U. „CARDO” Tomasz Hak, 42-261 Starcza, ul. Szkolna 205
Kwota przeznaczona na realizację zadania: 6 190 712 zł.

Na zdjęciach poniżej prezentujemy aktualny stan drogi przed rozpoczęciem inwestycji.

powrót