Remont ul. Drzymały

Zakończono prace remontowe na ul. Drzymały. Polegały one na wzmocnieniu konstrukcji podbudowy jezdni oraz wykonaniu trzywarstwowej konstrukcji bitumicznej nawierzchni  na długości 274 metrów.
Dzięki temu  uporządkowany został cały zakres chodników dla  pieszych.
Zjazdy indywidualne posesji zostały dowiązane do nowo wykonanej krawędzi drogi i chodników.
Całkowita kwota zadania: 736.611 zł
Termin realizacji: 17.09.2009

powrót