Remont ul. Ignacego Daszyńskiego

Remont ul. Ignacego Daszyńskiego od ul. Olimpijskiej do ronda na ul. Bestwińskiej.

Zakres tego zadania obejmował wymianę pełnej konstrukcji nawierzchni w zakresie jezdni i chodników, przebudowę wpustów ulicznych i przykanalików oraz urządzenia terenów zielonych.

powrót