Remont ul. Joachima Lelewela w Bielsku-Białej

Remont ul. Joachima Lelewela w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Juliana Tuwima do ul. Maksyma Gorkiego polega na dostosowaniu ulicy do następujących parametrów technicznych: szerokość pasa ruchu 4m, a szerokość pasa postoju 2,3m. Nawierzchnia pasa jezdni będzie bitumiczna, nawierzchnia pasów postoju i opasek zewnętrznych zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej, a odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych z osadnikiem.
Zostanie wprowadzony jednokierunkowy ruch kołowy z dopuszczeniem parkowania na wyznaczonych miejscach postojowych po obu stronach jezdni. Ulica Joachima Lelewela zostanie oznaczona jako strefa zamieszkania na całym odcinku.

powrót