Inwestycje własne (2016-2017)

Remont ul. Joachima Lelewela w Bielsku-Białej

Remont ul. Joachima Lelewela w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Juliana Tuwima do ul. Maksyma Gorkiego polega na dostosowaniu ulicy do następujących parametrów technicznych: szerokość pasa ruchu 4m, a szerokość pasa postoju 2,3m. Nawierzchnia pasa jezdni będzie bitumiczna, nawierzchnia pasów postoju i opasek zewnętrznych zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej, a odwodnienie za pomocą wpustów […]

więcej
ul. Sobieskiego
Przebudowa ul. Sobieskiego

„Przebudowa drogi gminnej (nr 160843S) ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Św. Trójcy do Placu Zwycięstwa będącą własnością Spółki AQUA S.A.” Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ulicy Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świętej Trójcy do ronda przy Placu Zwycięstwa. Inwestycja została […]

więcej
ul. Osterwy
Rozbudowa ulicy Juliusza Osterwy w Bielsku-Białej

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi w ul. Osterwy wraz z odwodnieniem, oświetleniem , zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją Kolejność realizacji obiektów W ramach opracowanej dokumentacji projektowej przyjęto następującą kolejność realizacji obiektów: 1) Wykonanie organizacji ruchu na czas robót, 2) Wykonanie robót rozbiórkowych , 3) Wycinka kolidujących drzew i krzewów, 4) Budowa sieci […]

więcej
ul. Sempołowskiej
Rozbudowa ul. Sempołowskiej

W 2017 realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania z ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej własności Spółki AQUA S.A.” W ramach inwestycji wykonano rozbudowę ciągów pieszych, budowę ścieżki rowerowej, odwodnienia ulicy, przebudowę sieci teletechnicznej i elektrycznej. Ponadto projekt przewidywał modernizację przejazdu […]

więcej
ul. Bratków
Przebudowa ulicy Bratków

Zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Bratków w Bielsku-Białej oraz budowa miejsc postojowych położonych przy ulicy Bratków w Bielsku-Białej”. Roboty wykonywane na rzecz Gminy Bielsko-Biała polegały na przebudowie w pełnej Konstrukcji jezdni na długości 429m z nawierzchnią z betonu asfaltowego z wyniesionymi tarczami skrzyżowań kostka -betonowa, budowa chodników po stronie północnej i częściowo południowej, wymianie […]

więcej
ul. Lipnicka
Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka–Skowronków. Rozbudowa mostu na potoku Niwka

Zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka – Skowronków wraz z rozbudową mostu na potoku Niwka w ciągu ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej”  Zakres prac obejmował: • budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego, • rozbiórkę mostu istniejącego, • budowę nowego mostu żelbetowego o długości 9,9m i szerokości zmiennej 12,45 – 13,45m • roboty regulacyjne w korycie […]

więcej
powrót